2015. január 14., szerda

Ja és kaptam bírálatot a szakdolgozatomra

Saját munka benyomását kelti-e a dolgozat?: Igen
A jóváhagyott témát dolgozta-e fel?: Igen
Mennyire jól bánt az információkkal?: Alapvetően jól bánt az információkkal. Kritikával illetném ugyanakkor a dolgozat szerkezetét.* Bizonyos fejezetek szerintem nem a megfelelő helyen szerepelnek. Például a Milleneumi Fejlesztési Célokkal foglalkozó 6. fejezetet összevontam volna az afrikai országok helyzetét és fejlődési tendenciáit bemutató 3. fejezettel.
Mennyire jól alkalmazta a tanultakat és a szakirodalmat?: Jól feldolgozta a hivatkozott szakirodalmat, látszik, hogy alapvetően érti a probléma és a különböző megközelítések lényegét. Némi zavart azonban az ismeretanyag rendszerezésében érzékeltem. Érdekes gondolati kísérlet volt, hogy a legjobban és a legrosszabbul teljesítő afrikai országok növekedési teljesítményét összevesse a beáramló segélyek nagyságával. Sajnos azonban a grafikonok vizuális elemzésén nem lép túl.** Nagyban növelte volna a dolgozat hozzáadott értékét, ha kvantitatív módszerekkel (korreláció és/vagy regresszió számítás) is elvégzi a két idősor együttmozgásának a vizsgálatát***.
Mennyire helyes és megalapozott eredményekre jutott?: A dolgozat bemutatja, hogy az afrikai országok a különböző jóléti mutatók tekintetében hogyan teljesítenek, majd rátér a katasztrofális eredmények magyarázatára a nemzetközi segélyek szemszögéből. Két álláspontot ismertet: a segélyeket ellenző és pártoló vonulatot. Igyekszik mindkettő irányzat mögöttes érvelését bemutatni, és ezek alapján konklúzióra jutni a jövőbeli kívánatos irányokat illetően. Tömör megállapításom, hogy a meglévő irányzatok bemutatását többé-kevésbé jól elvégezte, a javaslatok megfogalmazásában azonban bátrabb is lehetett volna****.
Mindazonáltal dicséret illeti a hallgatót, amiért az afrikai országok gazdasági és társadalmi fejlettségét primer adatgyűjtésre alapozva, széleskörűen, több mutató figyelembe vételével vizsgálta. Kifejezetten érdekfeszítőnek találtam az ezzel foglalkozó fejezeteket.*****
Milyen a dolgozat formátuma és nyelvezete?: A nyelvezet és a formátum megfelelő, bár elütések előfordulnak. A táblázatok/ábrák formátuma, értelmezése, bemutatása nem mindig tökéletes (pl. a mellékletben).
Záróvizsgára javasolt kérdések: Az 5.3 fejezetben kifejti Moyo érvelését azzal kapcsolatban, hogy milyen tényezőkkel magyarázható a segélyek fejlődést hátráltató szerepe. Ezen pontok közül néhány esetben (civil szféra, társadalmi tőke) erősen megkérdőjelezem az említett pontok relevanciáját. Kérdésem a következő: A hivatkozott műben van-e bármiféle kvantitatív elemzés arra vonatkozóan, hogy a felsorolt tényezők mennyire fajsúlyosak a segélyek növekedést hátráltató hatását illetően? Ön szerint melyik tényező(k) a leglényegesebbek az afrikai országok szempontjából? Válaszát indokolja!******

Szerintem ez egy pozitív kritika, nem?

* "Kurvára elküldhetted volna hamarabb, akkor szóltam volna."
** Tökéletesen igazat adok.
*** Ennek is, ha értenék a korrelációszámításhoz és nem két hetem lett volna, akkor..
**** Hátde az egész szakma ezen vitatkozik, majd pont én fogok bátrabb javaslatokat adni (Andi- 24- BME)
***** Érdekfeszítő. Figyelem, egy általam nagyon sokra becsült tanár azt mondta, valamire, amit én csináltam, hogy érdekfeszítő volt.
****** Jogos felvetés és utána fogok nézni

Nincsenek megjegyzések: